25 พฤศจิกายน 2558
อา จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
10  11  12  13  14 
15  16  17  18  19  20  21 
22  23  24  25  26  27  28 
29  30           
             
  ข่าวกิจกรรมทั่วไป
งานวันครู ประจำปี 2556
 
             smileyงานวันครู ประจำปี 2556smiley

          เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2556 คุรุสภาการศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ได้จัดงานวันครูขึ้น ณ หอประชุมคุณย่าประสาท 100 ปี มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และเป็นผู้มอบเกียรติบัตรและเข็มรางวัลให้แก่ ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติครูที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์เข้ารับรางวัลต่างๆเป็นจำนวนมาก ภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬา และร่วมงานสังสันทน์ของคณะครู...enlightenedenlightened  ประมวลภาพ : บรรยากาศงานวันครู... enlightenedenlightened
  

ข่าวกิจกรรมทั่วไป
- การอบรมความร่วมมือในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การศึกษาไทยสู่สากลในศตวรรษที่21‬
- เข้าค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชนให้มีส่วนร่วมช่วยกันดูแลต้นไม่ ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า
- พิธีมอบประกาศนียบัตร โ‪ครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้สารเสพติดในนักเรียน‬ (D.A.R.E. ประเทศไทย)
- เรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
- กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558
- กิจกรรมวันภาษาไทย 2558
- ป.6 ทัศนศึกษา
- สอบราคาครุภัณฑ์และอุปกรณ์
- เลือกตั้งประธานนักเรียน 2558
- สดุดี ครูกวี สุนทรภู่ 2558
ดูทั้งหมด

Copyright by rojanawit.com©All rights reserved. PIESOFT Company Limited
Engine by MAKEWEBEASY